VELKOMMEN TIL 17. MAI FEIRING I SPYDEBERG

08.00    Flaggheising ved Spydeberg speidergruppe.

08.00    Frokost og flaggheising på Spydeberg prestegård (påmelding). 

10.00    Gudstjeneste i storsalen på Fjellheim.

10.15    Eget Grinitunprogram: Hilsen ved ordfører Petter Schou, Spydeberg Brass spiller.

10.50    Bekransning og tale ved bautaen i Stasjonsparken. Minneord ved ordfører Petter Schou. Korisma deltar.

10.45    Oppstilling barnetog på parkeringsplassen på ved kommunehuset.

 

11.00    Barnetoget starter. Toget går følgende rute: Stasjonsgata, Wilses vei, Grinitun, ut Grinistubben, Wilses vei, Arnoldts vei, Griniveien, Stasjonsgata, Snarveien.  

 

12.00    Barnetoget stanser på grusbanen, her blir det eget program: Tale, Korpsene spiller, Felles sang, Utdeling av boller og brus til barna. Leker for barna på kunstgresset. 

 

12.30    Underholdning fra scenen. Ja- og nei- konkurranse på grusbanen/foran scenen. 
Vinneren får en sykkel. 

 

14.00    Fotballkamp på kunstgresset mellom jenter Spydeberg skole og jenter Hovin skole (2x15 minutter) 

 

14.50    Fotballkamp på kunstgresset mellom gutter Spydeberg skole og gutter Hovin skole (2x15 minutter).

 

15.45    Oppstilling av borgertoget på bankplassen.
    
16.00    Borgertoget starter. Toget går følgende rute: Stasjonsgata, Wilses vei, Grinitun, ut Grinistubben, Wilses vei, Arnoldts vei, Griniveien, Stasjonsgata, Snarveien.  

 

16.45    Borgertoget ankommer grusbanen. Tale for dagen ved Tina Berger, felles sang, sang ved Korisma. Utdeling av pris for beste innslag i borgertoget.

Det offisielle 17. maiprogrammet avsluttes.

Retura Østfold